پنج شنبه 10 مهر 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Bastak, Hormozgan1399/06/24 -- 12:56:08.018.04.11399/06/27 -- 13:40:07.0 Clear : clear sky stations36.01012.013.02.1150.0 Details
2 Bastak, Hormozgan1399/06/24 -- 12:56:08.018.04.11399/06/27 -- 11:50:03.0 Clear : clear sky stations34.01013.014.01.730.0 Details
3 Bastak, Hormozgan1399/06/24 -- 12:56:08.018.04.11399/06/27 -- 09:50:03.0 Clear : clear sky stations28.01014.026.01.48.0 Details
4 Bastak, Hormozgan1399/06/24 -- 12:56:08.018.04.11399/06/27 -- 07:50:03.0 Clear : clear sky stations19.01013.034.01.8360.0 Details
5 Bastak, Hormozgan1399/06/24 -- 12:56:08.018.04.11399/06/27 -- 05:50:03.0 Clear : clear sky stations20.01012.030.02.1250.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   8


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه