پنج شنبه 10 مهر 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Kiasar, Mazandaran1399/06/23 -- 06:34:38.010.04.31399/06/24 -- 12:15:03.0 Clouds : few clouds stations32.01017.049.03.1320.0 Details
2 Kiasar, Mazandaran1399/06/23 -- 06:34:38.010.04.31399/06/24 -- 10:20:04.0 Clouds : few clouds stations28.01018.065.02.1150.0 Details
3 Kiasar, Mazandaran1399/06/23 -- 06:34:38.010.04.31399/06/24 -- 08:25:03.0 Clouds : few clouds stations24.01018.078.01.6332.0 Details
4 Kiasar, Mazandaran1399/06/23 -- 06:34:38.010.04.31399/06/24 -- 06:25:03.0 Clear : clear sky stations22.01017.088.02.1180.0 Details
5 Kiasar, Mazandaran1399/06/23 -- 06:34:38.010.04.31399/06/24 -- 04:25:03.0 Clear : clear sky stations12.41018.082.00.6272.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   4


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه