سه شنبه 14 مرداد 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Kahnooj, kerman1399/05/11 -- 06:54:49.09.04.51399/05/11 -- 18:45:04.0 Clouds : broken clouds stations39.3999.028.09.2232.0 Details
2 Kahnooj, kerman1399/05/11 -- 06:54:49.09.04.51399/05/11 -- 16:50:03.0 Clouds : few clouds stations44.0998.016.09.2235.0 Details
3 Kahnooj, kerman1399/05/11 -- 06:54:49.09.04.51399/05/11 -- 14:55:02.0 Clear : clear sky stations45.0999.014.05.2226.0 Details
4 Kahnooj, kerman1399/05/11 -- 06:54:49.09.04.51399/05/11 -- 13:00:03.0 Clear : clear sky stations43.81000.016.04.8226.0 Details
5 Kahnooj, kerman1399/05/11 -- 06:54:49.09.04.51399/05/11 -- 11:05:03.0 Clear : clear sky stations41.51001.019.03.0192.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   2


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه