سه شنبه 14 مرداد 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Gheshm, Hormozgan1399/05/06 -- 15:42:34.010.04.41399/05/07 -- 09:40:02.0 Clear : clear sky stations34.51002.084.03.130.0 Details
2 Gheshm, Hormozgan1399/05/06 -- 15:42:34.010.04.41399/05/07 -- 07:45:02.0 Mist : mist stations32.51001.084.02.150.0 Details
3 Gheshm, Hormozgan1399/05/06 -- 15:42:34.010.04.41399/05/07 -- 05:55:02.0 Mist : mist stations32.01000.084.02.160.0 Details
4 Gheshm, Hormozgan1399/05/06 -- 15:42:34.010.04.41399/05/07 -- 03:55:02.0 Mist : mist stations32.41000.084.03.180.0 Details
5 Gheshm, Hormozgan1399/05/06 -- 15:42:34.010.04.41399/05/07 -- 02:05:02.0 Haze : haze stations33.01000.075.03.1100.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   2


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه