چهار شنبه 15 مرداد 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Nehbandan, South Khorasan1399/05/03 -- 00:37:17.08.04.41399/05/06 -- 14:00:03.0 Clear : clear sky stations38.11002.09.010.613.0 Details
2 Nehbandan, South Khorasan1399/05/03 -- 00:37:17.08.04.41399/05/06 -- 12:00:03.0 Clear : clear sky stations37.11004.09.010.914.0 Details
3 Nehbandan, South Khorasan1399/05/03 -- 00:37:17.08.04.41399/05/06 -- 10:00:02.0 Clear : clear sky stations34.91006.010.010.014.0 Details
4 Nehbandan, South Khorasan1399/05/03 -- 00:37:17.08.04.41399/05/06 -- 08:05:02.0 Clear : clear sky stations30.81007.014.010.611.0 Details
5 Nehbandan, South Khorasan1399/05/03 -- 00:37:17.08.04.41399/05/06 -- 06:10:02.0 Clear : clear sky stations26.01006.020.010.215.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   9


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه