شنبه 22 خرداد 1400

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Eivanekei, Semnan 1400/03/20 -- 16:37:08.0 ( 52.120 , 35.370 ) M=2.6 Depth=13.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 سمنانگرمسارکرک32511395
2 سمنانگرمسارشهر جدید ایوانکی( مسکن مهر)32091395
3 سمنانگرمساراحمد آباد / گل تپ91251395
4 سمنانگرمسارحسین آباد کروس101901395
5 سمنانگرمسارگاوداری مهندس هادی10181395
6 سمنانگرمسارمنطقه بشمک1071395
7 تهراندماونددواب11281395
8 سمنانگرمسارشهرک صنعتی ایوانکی146131395
9 سمنانگرمسارچشمه نادی143521395
10 سمنانگرمسارجنت آباد142421395
11 تهراندماوندوردانه152311395
12 سمنانگرمسارشهرک صنعتی جنت اباد151731395
13 تهراندماوندتنگه15711395
14 سمنانگرمساربهشت آباد15201395
15 تهراندماوندبولان161001395
16 سمنانگرمسارچند اب / گنداب174681395
17 سمنانگرمسارشهرک صنعتی علی آباد186601395
18 سمنانگرمسارشهرک صنعتی فجر18211395
19 سمنانگرمسارشهرک صنعتی گرمسار1961395
20 تهرانپاکدشتعلی ابادابوالقاسم خانی2030671395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه