سه شنبه 06 آبان 1399

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Abbas abad, Mazandaran 1399/07/09 -- 07:44:07.0 ( 51.050 , 36.620 ) M=2.9 Depth=10.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 مازندرانعباس آباددراسرا52881395
2 مازندرانعباس آبادسی بن73281395
3 مازندرانعباس آبادهردوابرود73031395
4 مازندرانتنکابنکوه سر72531395
5 مازندرانتنکابنسفیداب71901395
6 مازندرانعباس آبادپرچور86631395
7 مازندرانعباس آبادسرلنگا85961395
8 مازندرانعباس آبادولیکستان85671395
9 مازندرانعباس آبادماشا الله اباد85391395
10 مازندرانعباس آبادگرداب83391395
11 مازندرانتنکابنکنسکو83021395
12 مازندرانتنکابنلات سیاه مشته8721395
13 مازندرانتنکابنکوتی بازار8711395
14 مازندرانعباس آبادکاظم کلا96191395
15 مازندرانتنکابندینارسرا95371395
16 مازندرانعباس آبادکلاکرده94031395
17 مازندرانعباس آبادسرتاکرات93161395
18 مازندرانتنکابنبندبن92091395
19 مازندرانعباس آبادامام دشت91231395
20 مازندرانعباس آبادسیدمحله1010051395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه