چهار شنبه 15 مرداد 1399

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Izeh, Khuzestan 1398/09/08 -- 23:33:21.0 ( 49.840 , 32.060 ) M=4.4 Depth=12.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 خوزستانایذهده ثریا11931395
2 خوزستانایذهده حوض11801395
3 خوزستانایذهده شیخ21491395
4 خوزستانایذهکهنه بهرامی21391395
5 خوزستانایذهابوژدان21281395
6 خوزستانایذهجوکار21061395
7 خوزستانایذهلولو31891395
8 خوزستانایذهده کهنه3671395
9 خوزستانایذهتنگزیرگل بردر3461395
10 خوزستانایذهسرقلعه3301395
11 خوزستانایذهده میران41121395
12 خوزستانایذهمهرنان4941395
13 خوزستانایذهمهرنان حیدری4901395
14 خوزستانایذهمال ویران4871395
15 خوزستانایذهدست کرتان4651395
16 خوزستانایذهابزهلو51321395
17 خوزستانایذهسرافراز51181395
18 خوزستانایذهبرآفتاب5681395
19 خوزستانایذهچهارقاش5281395
20 خوزستانایذهنجفقلی62961395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه