سه شنبه 14 مرداد 1399

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Booein zahra, Qazvin 1398/09/05 -- 19:53:03.0 ( 50.160 , 35.710 ) M=3.8 Depth=5.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 قزوینبویین زهراآب باریک43191395
2 قزوینبویین زهراقورقورک5261395
3 قزوینبویین زهراکله دره68511395
4 قزوینبویین زهرارحیم آباد66241395
5 قزوینبویین زهرااقچه مزار64291395
6 قزوینبویین زهراعشرت آباد63091395
7 قزوینبویین زهراشهرک صنعتی اراسنج6391395
8 قزوینبویین زهراچوقورگل6121395
9 قزوینبویین زهرااراسنج جدید737401395
10 قزوینبویین زهرااراسنج قدیم711171395
11 قزوینبویین زهراجهان آباد810321395
12 قزوینبویین زهرافتح اباد88751395
13 قزوینبویین زهراصادقلو9161395
14 قزوینبویین زهراخونان1124231395
15 البرزاشتهاردصحت آباد129931395
16 البرزاشتهاردمرادتپه129181395
17 البرزاشتهاردقوزلو12681395
18 قزوینبویین زهراحسین آباد1315221395
19 البرزاشتهاردحسن اباد13471395
20 البرزاشتهاردشهرک صنعتی اشتهارد1412171395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه