دو شنبه 24 مرداد 1401
حمل و نقل و زیر ساختها
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Bandar maqam, Hormozgan 1401/04/01 -- 01:39:35.0 ( 53.260 , 27.040 ) M=5.2 Depth=10.0
 • لایه های حمل و نقل و زیرساختها
  • توپوگرافی
  • بزرگراه
  • آزاد راه
  • خط آهن
  • سدها
  • فرودگاه ها


 • ورود به سامانه
 • تقویم مخاطرات
 • تماس با ما
 • آمار
 • گالری تصاویر عمومی
 • اخبار سامانه
 • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
 • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
 • معرفی سامانه