دو شنبه 24 مرداد 1401


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Robat-e-ghareh bil, North Khorasan
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
4.0
عمق
10.0 کیلومتر
مختصات
طول : 56.440
عرض : 37.460
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
19:32:39.0
1401/05/05
15:02:39.0
7/27/2022
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 492 کیلومتر
آوا ( خراسان شمالی ) 26
قاضی ( خراسان شمالی ) 27
شوقان ( خراسان شمالی ) 42
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 0
آبادی : 5
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 0
آبادی : 5215

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
اطلاعات هواشناسی ( این لحظه )
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله
نیازها و توصیه ها

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه