دو شنبه 06 تیر 1401


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Parsian, Hormozgan
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
4.7
عمق
10.0 کیلومتر
مختصات
طول : 53.190
عرض : 27.070
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
13:05:19.0
1401/04/01
08:35:19.0
6/22/2022
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 973 کیلومتر
پارسیان ( هرمزگان ) 21
دشتی ( هرمزگان ) 22
لامرد ( فارس ) 30
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 4
آبادی : 96
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 55380
آبادی : 40880

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
اطلاعات هواشناسی ( این لحظه )
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله
نیازها و توصیه ها

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه