دو شنبه 06 تیر 1401


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Bandar chark, Hormozgan
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
4.1
عمق
8.0 کیلومتر
مختصات
طول : 54.330
عرض : 26.530
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
10:36:28.0
1401/04/01
06:06:28.0
6/22/2022
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 1056 کیلومتر
چارک ( هرمزگان ) 23
کیش ( هرمزگان ) 36
جناح ( هرمزگان ) 55
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 0
آبادی : 1
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 0
آبادی : 1494

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
اطلاعات هواشناسی ( این لحظه )
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله
نیازها و توصیه ها

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه