شنبه 01 آبان 1400


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Ghale khajeh, Khuzestan
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
4.6
عمق
14.0 کیلومتر
مختصات
طول : 49.760
عرض : 32.370
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
09:35:31.0
1400/07/17
06:05:31.0
10/9/2021
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 398 کیلومتر
بازفت ( چهارمحال وبختیاری ) 32
قلعه خواجه ( خوزستان ) 34
چلگرد ( چهارمحال وبختیاری ) 36
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 2
آبادی : 252
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 3927
آبادی : 40875

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
اطلاعات هواشناسی ( این لحظه )
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله
نیازها و توصیه ها

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه