پنج شنبه 10 مهر 1399


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Garmsar, Semnan
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
3.3
عمق
12.0 کیلومتر
مختصات
طول : 52.200
عرض : 34.940
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
10:01:33.0
1399/06/19
06:31:33.0
9/9/2020
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 111 کیلومتر
گرمسار ( سمنان ) 34
کهن آباد ( سمنان ) 43
آرادان ( سمنان ) 44
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 0
آبادی : 0
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 0
آبادی : 0

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
نیازها و توصیه ها
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه