سه شنبه 14 مرداد 1399


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Nehbandan, South Khorasan
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
4.4
عمق
8.0 کیلومتر
مختصات
طول : 59.980
عرض : 31.550
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
00:37:17.0
1399/05/03
20:07:17.0
7/23/2020
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 918 کیلومتر
نهبندان ( خراسان جنوبی ) 5
شوسف ( خراسان جنوبی ) 28
سربیشه ( خراسان جنوبی ) 115
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 1
آبادی : 29
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 18304
آبادی : 8796

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
نیازها و توصیه ها
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه