پنج شنبه 14 فروردین 1399


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Qom, Qom
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
4.0
عمق
10.0 کیلومتر
مختصات
طول : 50.720
عرض : 34.570
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
01:11:20.0
1398/12/25
20:41:20.0
3/14/2020
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 139 کیلومتر
سلفچگان ( قم ) 10
قم ( قم ) 14
کهک ( قم ) 24
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 0
آبادی : 0
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 0
آبادی : 0

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
نیازها و توصیه ها
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه