یک شنبه 11 خرداد 1399


زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Likak, Kohgiluye va Boyerahmad
اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
4.0
عمق
9.0 کیلومتر
مختصات
طول : 49.980
عرض : 31.020
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
18:15:32.0
1398/09/02
13:45:32.0
11/23/2019
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 535 کیلومتر
لیکک ( کهگیلویه وبویراحمد ) 17
جایزان ( خوزستان ) 20
تشان ( خوزستان ) 29
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 0
آبادی : 0
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 0
آبادی : 0

پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
نیازها و توصیه ها
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
گزارش فوری و تک برگی زلزله

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه