پنج شنبه 10 مهر 1399

کانون زلزله در مراکز لرزه نگاری

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Bastak, Hormozgan 1399/06/24 -- 12:56:08.0 ( 54.430 , 27.400 ) M=4.1 Depth=18.0
 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه