پنج شنبه 14 فروردین 1399
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Guriyeh, Khuzestan 1399/01/03 -- 22:01:21.0 ( 48.760 , 31.960 ) M=4.0 Depth=10.0

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه