شنبه 04 بهمن 1399

زمین لرزه انتخاب شده :
Anbar aloom, Golestan 1398/09/23 -- 13:55:42.0 ( 54.410 , 37.200 ) M=3.2 Depth=21.0

زلزله ها با بزرگای بین 4.5 تا 5.9    زلزله ها با بزرگای بزرگتر از 5.9
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه