دو شنبه 24 مرداد 1401

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Ghasre shirin, Kermanshah 1401/05/14 -- 13:37:30.0 ( 45.430 , 34.490 ) M=4.0 Depth=10.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 کرمانشاهقصرشیرین 15184731395
2 کرمانشاهسرپل ذهاب 40454811395
3 کرمانشاهریجاب 5139071395
4 کرمانشاهازگله 5415021395
5 کرمانشاهگیلانغرب 59223311395
6 کرمانشاهسومار 701801395
7 کرمانشاهتازه آباد 72147011395
8 کرمانشاهکرند 7877981395
9 کرمانشاهگهواره 9240501395
10 ایلامزرنه 9429661395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه