پنج شنبه 10 مهر 1399

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Bastak, Hormozgan 1399/06/24 -- 12:56:08.0 ( 54.430 , 27.400 ) M=4.1 Depth=18.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 هرمزگانبستک 2499591395
2 فارسخور 2973381395
3 فارسلار 31620451395
4 فارسلطیفی 3273001395
5 فارسگراش 40344691395
6 هرمزگانجناح 4569101395
7 فارسعمادده 5742351395
8 فارساوز 58199871395
9 هرمزگانلمزان 6027451395
10 هرمزگانچارک 7640661395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه