چهار شنبه 15 مرداد 1399

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Booein zahra, Qazvin 1398/09/05 -- 19:53:03.0 ( 50.160 , 35.710 ) M=3.8 Depth=5.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 قزوینبوئین زهرا 15208231395
2 البرزاشتهارد 19299931395
3 قزوینسگزآباد 2154921395
4 مرکزیخشکرود 3852461395
5 قزویندانسفهان 3994341395
6 قزوینشال 41152901395
7 قزویناسفرورین 45123711395
8 البرزتنکمان 4646541395
9 مرکزیرازقان 468261395
10 قزوینخاکعلی 4731481395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه